Site-uri partenere :

SanatateaTV.ro

Sanatatea Media Group

Servicii medicale complexe

Institutul Național de Pneumologie “Marius Nasta“ oferă servicii medicale complexe:

 • consult clinic pneumologic
 • diagnosticul și terapia medicală a afecțiunilor pulmonare TBC și non-TBC
 • bilanțul preoperator sau prechimioterapic în neoplasmele bronhopulmonare
 • monitorizarea evoluției și tratamentului unor boli respiratorii cronice, precum: astm bronșic, BPOC, FID, broşiectazii etc.
 • aerosolo-terapie (în scop diagnostic sau terapeutic)
 • oxigenoterapie intermitentă sau de lungă durată
 • debutul oxigenoterapiei și evaluarea beneficiilor și a toleranței pe lungă durată
 • diagnosticul de laborator bacteriologic și imunologic al infecțiilor cu mycobacterii
 • examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonară și extrapulmonară
 • cultivarea produselor patologice din tuberculoza pulmonară și extrapulmonară cu ajutorul tehnicilor de cultivare rapidă (MB/BACT)
 • efectuarea PCR din produsele patologice paucibacilare
 • testarea sensibilității micobacteriilor la antituberculoase
 • selectarea și tratarea cazurilor de chimiorezistență la tuberculostatice în centrul de excelență din cadrul Institutului
 • colectarea datelor bacteriologice pentru asigurarea corespondențelor de dublă notificare și menținerea la zi a Registrului Național de mycobacterii
 • colectarea datelor la nivel național, referitoare la incidența și prevalența anuală a tuberculozei, cu ținerea la zi a Registrului Național de Tuberculoză, ce cuprinde totalitatea bolnavilor cu tuberculoză
 • evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase în condiții de program la nivel național
 • supravegherea epidemiologică a sensibilității la medicamentele antituberculoase pe tulpinile microbacteriene izolate în țară
 • efectuarea de spirometrii și curbe flux-volum în scop diagnostic
 • testare farmodinamică bronșică (teste bronhoconstrictoare, bronhodilatatoare)
 • testarea capacității de adaptare la efort
 • testarea forței de contracție a mușchilor respiratorii
 • determinări de rezistență la flux, volum rezidual și volum gazos intratoracic prin metoda pletismografica
 • determinarea parametrilor elasticității pulmonare
 • determinarea factorului de transfer gazos prin membrana alveolo-capilară
 • înregistrarea și ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice
 • examene bronscopice, prin fibroscopie sau bronhoscopie rigidă, cu viză diagnostică sau terapeutică directă si videoasistată
 • instilații intratraheale (spălături bronșice)
 • biopsii bronșice, lavaj bronșic, aspirat bronșic pentru examen bacteriologic, foraje transtumorale
 • biopsii transbronșice ganglionare sau periferice
 • bronhoaspirații cu viză de combatere a sindromului de încărcare bronșică
 • bronhografii
 • citologia și imunocitologia lichidului de lavaj bronhoalveolar pentru diagnosticul bolilor pulmonare interstițiale
 • colorații speciale histochimice și pentru Pneumocystis carinii
 • aplicații de proteze endotraheale
 • examinare endobronșică în autofluorescență
 • LASER-terapie endobronșică
 • asigurarea investigațiilor de laborator necesare diagnosticului, uzuale sau specifice
 • determinarea angiotensinconvertazei serice pentru diagnosticul sarcoidozei
 • determinarea cantitativă a proteinelor speciale și de fază acută implicate în patologia pleuro-pulmonară
 • determinarea fenotipurilor limfocitare
 • diagnosticul bolilor autoimune cu implicații în patologia pleuro-pulmonară nespecifice
 • examene microbiologice pentru germenii implicați în patologia pleuropulmonară
 • testarea sensibilității antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecțiilor pleuropulmonare
 • examene citologice de spută, aspirat bronșic, brasaj bronșic, lavaj bronșic și bronhiolo-alveolar, lichid pleural, produse de puncție ganglionară, transtoracică etc.
 • examene histopatologice bronșice, transtoracice, pleurale, pulmonare, mediastinale, extratoracice
 • examenul pieselor de exereză chirurgicală (extemporaneu și la parafină)
 • examen radioscopic pulmonar 24 ore din 24
 • examen radiografic standard
 • microradiografii
 • tomografii plane și în plan bronșic
 • tomografie axială computerizată
 • fistulografii pentru fistulele esobronșice
 • tranzit baritat eso-gastro-duodenal
 • puncții evacuatorii ale revărsatelor pleurale, în scop diagnostic, cu aspirație activă și recoltare de probe pentru diagnostic biochimic, citologic, bacteriologic
 • puncții evacuatorii ale revărsatelor pleurale, în scop terapeutic (introducere de substanță terapeutică în cavitatea intrapleurală)
 • puncție-biopsie pleurală cu acul
 • determinarea adenozindezaminazei în lichidul pleural pentru diagnosticul pleureziei tuberculoase
 • rezolvarea marilor urgențe pneumologice: hemoptizii, pneumotorax, pleurezii masive
 • dozarea gazelor sanguine și a echilibrului acido-bazic
 • asistență de urgență a acutizărilor din insuficiențele respiratorii cronice și a cazurilor de insuficiență respiratorie acută
 • instruirea ventilației mecanice invazive sau non-invazive (pe mască) din insuficiențele respiratorii cronice
 • tratamentul chirurgical al afecțiunilor patologice toraco-pulmonare
 • toracoscopie în scop diagnostic sau terapeutic (pleurodeza)
 • intervenții chirurgicale toracice și de patologie traumatologică toracică
 • acordarea primului ajutor în caz de urgențe medicale
 • analiza gazelor sanguine (AVL) și a echilibrului acido-bazic
 • anestezie și terapie intensivă la bolnavii cu afecțiuni pulmonare toracice, esofagiene etc.
 • anestezii de conducere: peridurale si rahianestezie
 • asistență medicală de specialitate pentru urgențe de medicina internă și/sau nefrologie
 • monitorizarea clinică și paraclinică a parametrilor homeostaziei
 • nutriție enterală și parenterală la bolnavul în stare critică
 • posibilități de defibrilare (atât în sălile de operație, cât și în saloanele de T.I.)
 • posibilități determinare gaze sanguine și echilibru acidobazic
 • posibilități de protezare respiratorie cu aparatură modernă
 • terapia intensivă a urgențelor medicale respiratorii, chirurgicale toracice
 • terapia durerii acute postoperatorii și a durerii cronice
 • terapia intensivă a afecțiunilor medicale cu risc vital
 • terapia intensivă intra și postoperatorie aseptică
 • terapie intensivă respiratorie
 • transfuzii-determinări de grupe sanguine
 • fibrobronhoscopie de urgență
 • triajul urgențelor la prezentarea la spital
 • primirea, stabilizarea și tratamentul inițial al tuturor urgențelor, cu prioritate urgențele majore
 • asigurarea asistenței medicale de urgența prin echipele mobile de intervenție (consult, stabilizare, monitorizare, tratament, transport)
 • investigații clinice și paraclinice necesare stabilirii diagnosticului și începerii tratamentului inițial
 • consultul de specialitate în echipă cu medicii șefi de secție din spital pentru stabilirea secției în care urmează să se interneze pacienții
 • monitorizare, tratament și reevaluare pentru pacienții care necesită internare
 • tratament, stabilizare și reevaluare pentru pacienții care nu necesită internare
 • înregistrarea, stocarea, prelucrarea și raportarea adecvată a informațiilor medicale
 • puncții pleurale diagnostice și terapeutice
 • fibrobronhoscopie
 • bronhoscopie rigidă cu anestezie generala în sistem "jet-ventilation"
 • laser terapie Nol-Yag endobronșică pentru obstrucții ale căilor aeriene centrale
 • aspirat bronșic pentru prelucrări citologice, bacteriologice, micotice etc.
 • brosaj (periaj) bronșic pentru prelucrări citologice
 • biopsie bronșică
 • puncție ganglionară pentru prelucrare citologică (fibrobronhoscopie) și histologică (bronhoscopie rigidă)
 • extracţie de corpi străini intrabronşici
 • bronhoaspirații
 • lavaj bronhioloalveolar - citodiagnostic, colorații speciale, imunologie, examene bacteriologice.
Lorem ipsum dolor sit amet?

amet

ipsum

loren